Köpevillkor

Köpe- och användningsvillkor

När du handlar via hemsidan lottasmyt.se godkänner du dessa köpevillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, köpe- och användningsvillkor, och vi reserverar oss för felskrivningar och löpande uppdateringar. Genom att klicka på köpknapp alternativt ange betalkortsnummer eller maila en anmälan förbinder du dig att följa dessa villkor oavsett om du har läst dem eller inte.

När du genomför ett köp online har du som privatperson 14 dagars ångerrätt, enligt LODA (lagen om distansavtal) – om du ångrar ditt köp inom 14 dagar så återbetalas avgiften minus 5 % i en administrativ avgift. 14 dagar gäller från det datum du köpt/bokat tjänsten. Om produkten använts eller tjänsten utnyttjats har du frånsagt dig ångerrätten. Om du köper en kurs mindre än 14 dagar innan kursstart anses ångerrätten förbrukad om du har deltagit i något tillfälle.

Undantag från ångerrätten. Ångerrätten gäller inte vid event eller specialklasser av olika slag eller om du bokar privat träning som innebär specifik förberedelse. Vid dessa tillfällen är anmälan alltid bindande. I vissa fall kan en sådan plats överlåtas till någon annan efter direkt kontakt med Lottas MYT. Ibland tillkommer en administrativ avgift för överlåtelse.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs/klass/event eller liknande vid för få anmälningar.

För produkter/tjänster/gratismaterial som du får tillgång till direkt efter tecknande, gäller ej ångerrätten.

När du handlar eller bokar via hemsidan eller genom att maila godkänner du dessa köpevillkor.

Avbokning

Om du uteblir från klass/kurstillfälle/workshop/retreat/resa återbetalas avgiften ej. Undantag kan finnas men är i så fall specificerade vid köptillfället. Om vi ställer in eller flyttar ett event återbetalas avgiften om ersättningstillfälle ej tillhandahålls, återbetalning kan ske i form av presentkort att utnyttja vid senare tillfälle. Under en kurs som genomförs på fysisk plats kan enstaka tillfällen komma att ersättas av digital yogaklass, antingen livesänd eller förinspelat, t.ex. om läraren blir sjuk eller av andra giltiga anledningar ej kan vara på plats.

Massagebehandling kan avbokas senast 24 timmar innan bokad tid. Vid för sen eller utebliven avbokning skickas faktura på beloppet. Undantag kan ske vid hastig eller allvarlig sjukdom, mot läkarintyg.

Betalningsvillkor

Vid betalning via faktura gäller betalningsvillkor 10 dagar eller senast vid utnyttjande av tjänsten. För att kunna ta del av klass/kurstillfälle/workshop/retreat eller annan tjänst måste betalning vara gjord oavsett förfallodatum. Om ej betalning gjorts i tid för att synas på mottagarens bank måste betalning kunna styrkas på annat sätt. Vid försenad betalning kan påminnelseavgift och lagstadgad dröjsmålsavgift tillkomma.

Utebliven betalning skickas vidare till inkasso.

Ansvarsbegränsningar

Du deltar i yoga eller annan träning samt mottar massagebehandling under eget ansvar. Vid tveksamhet pga. fysiska förhållanden rådgör alltid med läkare eller fysioterapeut först.

Teknik – vi strävar efter att hemsidan alltid ska vara tillgänglig men kan ej hållas ansvariga för tekniska problem som ligger utom vår kontroll. I händelse av problem med anmälningsformulär eller liknande måste annan kontakt ha tagits inom utsatt tid, t.ex. genom att skicka e-post eller sms, för att kunna få tillgång till boka-tidigt priser eller andra tidsbegränsade erbjudande.

Force Majeure

Vi kan ej hållas ansvariga för konsekvenser som uppkommer av t.ex. krig, naturkatastrofer, kristillstånd, myndighetsbeslut eller liknande som ej skäligen kunnat förutses och som ligger utanför vår kontroll och som eventuellt kan leda till prishöjningar, inställda klasser/kurser/workshops/massagebehandlingar m.m. I sådana fall kan vi ej hållas ansvariga eller bundna till att fullgöra våra plikter.

Användarvillkor

Tjänster och produkter som bokas/köps/beställs är personliga om inget annat kommunicerats eller överenskommits vid köptillfället. För fysiska tillfällen gäller att du och enbart du deltar på plats om ej annat har meddelats och godkänts. För streamat material oavsett om det är live eller on demand gäller att tjänsten endast får användas av dig. Länkar och inloggningsuppgifter är exklusiva för dig vilket innebär att du inte får dela med dig av dessa men även att du är ansvarig för att hålla dessa hemliga så att ingen obehörig får tillgång till dem. Misstanke om överträdelse av dessa villkor eller annan otillåten användning bestraffas, oftast med avstängning eller liknande åtgärd. Det är upp till oss att avgöra vilket straff som är lämpligt beroende på din överträdelse. Om överträdelse bestraffas med avstängning från t.ex. kurs kommer ingen som helst återbetalning för missade tillfällen att ske.

Anmäl dig till träning eller yoga, eller boka en massage?